Vormencompostering is een natuurlijk proces waarbij composterende wormen en micro-organismen organisch materiaal omzetten in wormencompost.  Compostwormen (Eisenia fetida en andrei) hebben de bijzonderheid dat zij alleen leven in ontbindend organisch materiaal en in de bovenste lagen van de bodem. Zij verschillen van regenwormen, die groter zijn en in de bodem leven, waar zij verticale gangen graven die tot verscheidene meters diep kunnen gaan.

Wormencompost PUR VER® wordt uitsluitend geproduceerd op basis van lokaal plantaardig materiaal (draft van brouwerijen, koffiedik, enz.).

Wormencompost kan ook worden geproduceerd op basis van dierlijke bijproducten zoals mest.

Wormencompost is een bodemverbeteraar, d.w.z. een product dat met de grond moet worden vermengd en dat de grond verbetert en structureert. De kwaliteit van een wormencompost hangt af van het "voedsel", de wormencomposteringstechniek en de dichtheid van de wormen.

ONTDEK ONZE WORMENCOMPOST PUR VER®