HUMUS STRUCTUREERT DE BODEM EN VERRIJKT HEM MET ORGANISCH MATERIAAL

De grote aantallen wormen die bij de productie van onze PUR VER® wormencompost aanwezig zijn, zetten het mengsel van plantaardig materiaal om in humus.

Lombricompost

Humus is van fundamenteel belang voor de bodemstructuur omdat het met klei hoogwaardige  klei/humus-complexen vormen, waardoor de bodem stabieler en luchtiger wordt. Deze stabiele bodem voorkomt uitspoeling en erosie en houdt voedingsstoffen vast.

PUR VER® wormencompost is een bodemverbeteraar die uw bondgenoot is bij het regenereren van vermoeide grond, het lichter maken van zware grond of het verrijken van grond die arm is aan organisch materiaal.

HUMUS STIMULEERT MICRO-ORGANISMEN DIE DE WORTELS IN STAAT STELLEN VOEDINGSSTOFFEN BETER OP TE NEMEN

lombriocompost

De beluchting van de bodem stimuleert de wortelontwikkeling en verhoogt de waterretentiecapaciteit. Zo werkt PUR VER® wormencompost , rijk aan humus, als een spons en kan het meer dan twee keer zijn eigen gewicht aan water vasthouden!

Green Booster® is ook rijk aan humusstoffen. Met onze producten zijn uw planten beter bestand tegen droogte

HUMUS STIMULEERT MICRO-ORGANISMEN DIE DE WORTELS IN STAAT STELLEN VOEDINGSSTOFFEN BETER OP TE NEMEN

lombricompost

Humus stimuleert de microbiële activiteit in de bodem en verhoogt zo de totale microbiële biomassa, waardoor de planten productiever worden. Bemestende elementen die door de wortels worden opgenomen 

En ja, het is niet genoeg om voedingsstoffen in je bodem te hebben: planten moeten ze ook kunnen opnemen. Dit is de rol van de interacties tussen humus, wortels en micro-organismen... en micro-organismen, PUR VER® wormencompost en Green Booster® zitten er vol van !