EEN "DRIE-IN-EEN" PRODUCT

Talrijke studies wijzen op de positieve invloed van wormencompost en vloeibare extracten op de groei en de weerstand van planten. Deze voordelen zijn te verklaren door een synergie van acties die verband houden met de aanwezigheid van micro-organismen, humus en voedingsstoffen.

MICRO-ORGANISMEN DIE DE PLANTENGROEI BEVORDEREN

PUR VER® wormencompost en Green Booster® verhogen aanzienlijk de biologische activiteit van de grond of het substraat (compost, turf, ...) waaraan zij worden toegevoegd. Dankzij de gunstige omstandigheden waarin de micro-organismen in het spijsverteringskanaal van de worm terechtkomen, is wormencompost aanzienlijk rijker aan nuttige micro-organismen dan het initieel materiaal.

Bovendien leidt de intense activiteit van de micro-organismen tijdens het wormencomposteringsproces tot de productie van plantengroeihormonen zoals auxines en gibberellines.

In vergelijking met andere bodemverbeteraars (turf, compost, mest,...) bevat PUR VER® wormencompost  een rijker en gevarieerder microbieel leven dat de plantengroei bevordert door de interactie van micro-organismen en wortels. Dankzij het extractieproces van onze Green Booster®, kunnen wij ook een hoog gehalte aan nuttige bacteriën en schimmels garanderen.

PUR VER® wormencompost en Green Booster® brengen uw bodem tot leven en zorgen voor een overvloedige oogst.

OVERVLOEDIGE OOGSTEN EN EEN BETERE BLOEI

PUR VER® wormencompost en Green Booster® dragen bij tot een hogere opbrengst van groenten/fruit en meer bloeiende bloemen.

In deze agronomische proef, uitgevoerd in Gembloux Agro-Bio Tech, werden slabladeren (krulandijvie) gezaaid in twee soorten substraat: 100% potgrond en 85% potgrond + 15% PUR VER® wormencompost .

Bovendien kregen sommige potten met wormencompost ook een wekelijkse dosis Green Booster®.

Na 7 weken waren de groenten die met PUR VER® wormencompost waren gekweekt 20% groter dan degenen die  alleen in potgrond waren gekweekt. Met toevoeging van Green Booster® is het verschil met potgrond zelfs 70%.

maraichage

Voor onze biologische telers is de opbrengst en de kwaliteit van hun groenten en fruit van cruciaal belang. Door jaar na jaar PUR VER® wormencompost te gebruiken, is Isabelle Jadoul van Les Jardins du Sart erin geslaagd haar productie geleidelijk op te voeren van 5 tot 10 kg courgettes/plant.

MEER WORTELS VOOR EEN OPTIMALE START VAN UW PLANTEN

PUR VER® wormencompost en Green Booster® bevorderen de wortelontwikkeling.

terre lombricompost

In deze agronomische proef uitgevoerd bij Gembloux Agro-Bio Tech werden tomaten gezaaid in potgrond (100% potgrond, links) en in potgrond verrijkt met 15% PUR VER® wormencompost (rechts). Na 35 dagen was de bovengrondse biomassa en vooral de biomassa van de wortels groter bij de PUR VER® wormencompost -methode. De wortels en wortelresten hadden de potten  volledig gekoloniseerd, waardoor de planten water en voedingsstoffen beter konden opnemen en voor een optimale start konden zorgen.

plus résistant à la sécheresse et aux maladies.

Deze waarnemingen komen overeen met de feedback van onze professionele klanten. Koen Verhelst van Golf Midden-Brabant zegt bijvoorbeeld:  "PUR VER® wormencompost geeft mij lange, dichte wortels. Dit maakt mijn gazon beter bestand tegen droogte en ziektes."

VERSNELDE GROEI VOOR UW PLANTEN

PUR VER® wormencompost en Green Booster® versnellen de plantengroei.

Bij deze agronomische proef aan de CARAH / Hoge School Condorcet in Ath werd gras (raaigras) gezaaid in bakken met tuinbouwgrond. De bakken werden verdeeld in vier groepen (Grond, Grond + 15% PUR VER® wormencompost, Grond + 15% groencompost, Grond + chemische meststoffen).

Na 5 weken zaaien is de biomassa in de bakken met PUR VER® wormencompost 3 keer hoger dan in de andere groeibakken.