Pur Ver, actief sinds 2012 in de productie van kwalitatieve wormencompost op basis van gerecycleerd plantaardig materiaal, wil haar activiteiten ontwikkelen in overeenstemming met haar basisprincipes. Namelijk de ontwikkeling van doeltreffende en duurzame agronomische oplossingen geïnspireerd door de natuur, in het kader van een wetenschappelijke benadering ondersteund door de academische partners en in nauwe samenwerking met onze klanten met het doel om tuinliefhebbers en professionele gebruikers te helpen.

Concreet heeft Pur Ver zich ertoe verbonden 

 • Bijdragen tot de ontwikkeling van de circulaire economie door materialen te gebruiken die door andere activiteiten als afval worden beschouwd;
 • Voortdurend zoeken naar grondstoffen van plantaardige oorsprong voor de productie van hoogwaardige meststoffen en biostimulanten;
 • Beperking van het energieverbruik in zijn productieprocessen;
 • Beperking van het milieueffect van de verpakking van haar producten en de distributiekanalen ervan;
 • De geldende regels en wetgeving inzake milieuaangelegenheden naleven;
 • Zich harmonieus integreren in de agrarische omgeving waarin het opereert;
 • Naleving van de eisen van de ISO-14001-milieunormen, te weten 
  • Voortdurende verbetering;
  • Milieubescherming, inclusief voorkoming van verontreiniging;
  • Voldoen aan nalevingsverplichtingen.

Wenst u bijkomende informatie ?